Kvalificirani vremenski žig (Timestamp)

AKD Timestamp osigurava vremensku neporecivost za elektroničke transakcije ili dokumente. Koristi se samostalno ili uz kvalificirani elektronički potpis kada je potrebno osigurati vremensku neporecivost trenutka potpisa dokumenta.

Uslugu vremenske ovjere (Timestamp) je moguće koristiti iz bilo koje vanjske aplikacije uz autentikaciju korisničkim imenom i lozinkom dodjeljenim prilikom aktivacije usluge.

Aplikacije šalju pozive standardnim RFC 3161 protokolom za vremensku ovjeru.

Prijavite se u Certilia Developer i u samo nekoliko klikova aktivirajte QTSA – uslugu izdavanja vremenskih žigova.

Aktivacija

Cjenik

Paket Minimalan broj upita Minimalna mjesečna potrošnja
QTSA 1 1.000 39,82 €
QTSA 10 10.000 199,08 €
QTSA 100 100.000 1.327,23 €
QTSA 500 500.000 3.318,07 €
QTSA 1000 1.000.000 3.981,68 €
QTSA Unlimited 6.636,14 €

Cijena nakon potrošenog paketa: 0,04 € (0,30 kn) po upitu