Middleware

Softverski paket Certilia Middleware omogućuje korištenje Certilia kartica s certifikatima. Certilia Middleware je dostupan za Microsoft Windows operativni sustav (Windows 7 i više verzije), Linux, Macintosh OS X (10.11 El Capitan i više verzije). Podržane su 32-bitne i 64-bitne verzije operativnih sustava Windows, te 64-bitna verzija Linux (deb,rpm) i Mac OS X.

Trenutne verzije
Prethodne verzije

Korisničke upute

Za detaljne informacije o instalaciji, aktivaciji i korištenju
Vaše Certilia kartice s certifikatima preuzmite korisničke upute.

CA Certifikati

Svi certifikati potpisani su od strane KIDCA ovjerovitelja. Certifikat KIDCA ovjerovitelja potpisan je od strane krovnog AKDCA Root ovjerovitelja. AKDCA Root je samo-potpisni certifikat.

Za uspješne provjere certifikata potrebno je na računalo jednokratno instalirati AKDCA Root i KIDCA certifikate.

Certifikate možete preuzeti u DER, PEM i TXT formatu.

AKDCA Root certifikat (TXT, PEM, DER)
SHA1: ‎ac b9 a6 c0 7a 1b 20 89 9e 89 6c a1 a3 ad d9 65 34 39 94 58

KIDCA certifikat (TXT, PEM, DER)
SHA1: ‎75 d6 b5 7e 34 c6 c4 f8 8e 48 45 66 ef f4 5b 4c a0 0d 61 7b

CERTILIA certifikat (PEM, DER)

AKD Timestamp (TSA 1, TSA 2)

Certifikati su također dostupni na EU eIDAS Trusted Service Providers list: https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/HR/2

Postupak podnošenja zahtjeva za usluge certificiranja

Zahtjeve za usluge certificiranja je moguće podnijeti u AKD RA uredu ili online.

Postupak u Registracijskim uredima (RA ured)

Zahtjeve za sve proizvode i usluge moguće je podnijeti dolaskom u RA ured.

Postupak se sastoji od 3 koraka:

1.) Ispunite zahtjev za odabrani proizvod / uslugu (zahtjevi su dostupni ovdje)

2.) Posjetite RA ured, s ispunjenim dokumentima i dokazom o izvršenoj uplati registrirajte se uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta (Osobna iskaznica ili Putovnica)

3.) Preuzmite Vaše certifikate

Online postupak

Za određene proizvode i usluge moguće je podnijeti online zahtjev putem ovih web stranica.

Za podnošenje online zahtjeva potrebno je posjedovati važeće certifikate nekog od izdavatelja kvalificiranih certifikata u EU.

Lista opozvanih certifikata

Provjera statusa certifikata

Valjanost certifikata preduvjet je za korištenje elektroničkih usluga putem kID kartice. Davatelj usluga certificiranja omogućuje provjeru liste opozvanih certifikata na sljedećim adresama:

AKDCA Root

KIDCA

CERTILIA