Identity provider (IDP)

Certilia IDP je web servis koji funkcionira na OpenID protokolu, za sigurnu prijavu na bilo koju Vašu elektoničku uslugu ili internetsku aplikaciju upotrebom identifikacijskog certifikata.

Registracija