Opća pravila

AKD PKI Opća pravila pružanja usluga certificiranja definiraju skup pravila i sigurnosnih zahtjeva koji se moraju primjenjivati prilikom upravljanja postupcima certificiranja i korištenja certifikata. Temeljem definiranih pravila utvrđuje se prikladnost tipa certifikata za određenu namjenu, odnosno grupu korisnika i/ili elektroničku uslugu.

[CPS HR] Pravilnik o postupcima certificiranja

KIDCA Pravilnik o postupcima certificiranja definira postupke i mjere koje primjenjuje Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. pri upravljanju postupcima certificiranja za fizičke i pravne osobe te zainteresirane strane prilikom korištenja certifikata.

Pravilnik je usklađen s AKD PKI Općim pravilima pružanja usluga certificiranja koji izdaje.

Uvjeti pružanja usluga certificiranja

Uvjeti pružanja usluga certificiranja za fizičke i pravne osobe. Uvjeti su sastavni dio Zahtjeva za pružanje usluga certificiranja te svojim potpisom zahtjeva, fizičke i pravne osobe sklapaju Ugovor o certificiranju sa pouzdanim pružateljem usluge, kojim su prihvatile obaveze i odgovornosti definirane u Uvjetima pružanja usluga certificiranja.

Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden

Vremenski žig

AKD QTSA pravila i postupci pružanja usluga izdavanja vremenskog žiga specificira sigurnosne zahtjeve te organizacijske i tehničke mjere koje AKD u praksi primjenjuje prilikom pružanja usluga izdavanja vremenskog žiga.

Uvjeti pružanja usluga izdavanja vremenskog žiga

AKD QTSA Opći uvjeti pružanja usluga izdavanja vremenskog žiga na općenitoj razini definiraju uvjete pod kojima AKD QTSA pruža usluge izdavanja vremenskog žiga te zajedno sa Zahtjevom za pružanje usluga izdavanja kvalificiranog vremenskog žiga čine Ugovor između korisnika i pouzdanog pružatelja usluge.

Opći uvjeti za korištenje usluge AKD ePotpis za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa

Opći uvjeti za korištenje usluge AKD ePotpis definiraju pravno obvezujuće odredbe i uvjete potrebne za korištenje usluge AKD ePotpis.

Pravilnici o postupcima izdavanja mobile.ID i sms.ID vjerodajnica

Pravilnici o postupcima izdavanja mobile.ID i sms.ID vjerodajnica definiraju postupke i mjere koje primjenjuje Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. pri upravljanju postupcima izdavanja i korištenja mobile.ID i sms.ID vjerodajnica.

Uvjeti izdavanja i korištenja mobile.ID i sms.ID vjerodajnica

Uvjeti izdavanja i korištenja mobile.ID i sms.ID vjerodajnica za fizičke osobe. Svojim potpisom zahtjeva za aktivaciju mobile.ID i/ili sms.ID vjerodajnicu, fizičke osobe prihvaćaju obaveze i odgovornosti definirane u Uvjetima izdavanja i korištenja mobile.ID i sms.ID vjerodajnica.

Zaštita podataka

AKD d.o.o je pravna osoba koja izdaje certifikate za elektronički potpis i elektronički pečat, koja izdaje elektroničke vremenske žigove i koja ima status kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja.

Ovim dokumentom upoznajemo Vas s načinom na koji raspolažemo Vašim osobnim podacima u postupku pružanja usluga povjerenja, u koje svrhe i na koji način ih obrađujemo te s Vašim pravima vezanim uz njihovu obradu.

Obrasci zahtjeva

Zahtjev za pristup servisu usluge za izdavanje kvalificiranog vremenskog žiga


Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata sa organizacijom u subjektu

Popunjeni i ovjereni Zahtjev je potrebno obavezno priložiti uz Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata ili Zahtjev za izdavanje certifikata za udaljeni elektronički potpis u slučaju kada je namjena certifikata u poslovne svrhe odnosno kada se u certifikatu označava pripadnost osobe organizaciji.


Zahtjev za izdavanje certifikata za udaljeni elektronički pečat


Zahtjev za izdavanje osobnih identifikacijskih i kvalificiranih potpisnih certifikata na kartici


Zahtjev za izdavanje osobnog kvalificiranog certifikata za udaljeni elektronički potpis