Poslovna kartica

Poslovna kartica omogućava sigurnu online elektroničku identifikaciju. Sa njom se možete prijaviti na računalo, bilo koju aplikaciju ili pristupati državnim servisima e-Građani, ePorezna, Mirovinsko, HZZO i drugi. Na kartici se nalazi i kvalificirani elektronički potpisni certifikat.

Možete ga koristiti za elektroničko potpisivanje Word, Excel ili PDF dokumenata uz korištenje softvera koji ima tu funkcionalnost. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis na području EU. Ukoliko ga vaše računalo već nema, za korištenje kartica će vam biti potreban i čitač pametnih kartica kojeg možete naručiti uz karticu.

Većina čitača pametnih kartica zadnjih 10-tak godina koristi standard ISO 7816, pa ukoliko već imate čitač kartica (za eOI, bankarske kartice, druge kartice sa čipom..), isti nije potrebno dodatno kupovati.

Cijena: 31,85 € / 239,97 kn (za 3 godine)

Naruči

Značajke poslovne kartice

  • Identifikacijski certifikat (vrijedi 3 godine)
  • Potpisni certifikat (vrijedi 3 godine)
  • Neograničen broj potpisivanja
  • Neograničen broj identifikacija
  • Mogućnost aktivacije besplatne Certilia mobilne aplikacije (za prijave visokom razinom putem mobitela)
  • Suspenzija i povlačenje suspenzije certifikata
  • Helpdesk podrška radnim danima od 7 do 19h
  • Dodatni beskontaktni – NFC čip
    (za pohranu vaše digitalne vizitke ili integraciju sa sustavima poput evidencije radnog vremena, otvaranja vrata, ispisa…)

*sve navedene značajke su uključene u cijenu i ne naplaćuju se dodatno